XII. jarní interaktivní konference

27.–29. dubna 2018

Úvod

Největší odborná konference praktických lékařů v Praze v roce 2018 pořádaná Společností všeobecného lékařství ČLS JEP .