XII. jarní interaktivní konference

27.–29. dubna 2018

Program

Program XII. jarní interaktivní konference

27. dubna 2018

08.00–08.15 Slavnostní zahájení
Zahájení a udělení čestného členství
Svatopluk Býma, Otto Herber, Bohumil Seifert, Petr Šonka
08.15–08.55 Vyzvané přednášky
Péče o existenciální a duchovní potřeby pacienta Aleš Opatrný GDPR
Jakub Uher
09.00–09.45 Doporučené postupy
Racionální ATB terapie
Igor Karen
Diagnostické a terapeutické postupy při insomniích
Stanislav Konštacký
Screening chronických onemocnění ledvin
Ondřej Viklický
09.50–10.35 Bolest okem specialisty
Neuropatická bolest – častá komponenta mnoha onemocnění
Tomáš Váně
Chondroprotektiva v rukou praktického lékaře
Václav Vaněček
10.35–10.50 Přestávka na kávu
10.50–11.10 Venkovské lékařství
Jaký je zájem mladých všeobecných praktických lékařů o práci venkovského lékaře?
Markéta Pfeiferová, David Halata
Regionální integrovaná péče
David Halata
11.10–12.00 Novinky pro praktické lékaře
Prevence neuroinfekcí (meningokoky a klíšťová encefalitida)
Roman Chlíbek
Role praktického lékaře v péči o pacienty s chronickou hepatitidou C
Václav Hejda
12.05–12.50 Současné postavení betablokátorů v léčbě kardiovaskulárních onemocnění
Betablokátory v klinické praxi I.
Richard Češka
Betablokátory v klinické praxi II.
Michal Vrablík
Farmakologický profil betablokátorů
Jan Bultas
12.50–13.30 Polední přestávka
13.30–14.15 Na co klást důraz při léčbě hypertenze starších pacientů
Hypertenze starších osob v klinické praxi
Jiří Widimský
Využití diuretik v léčbě hypertenze
Jan Filipovský
14.20–15.05 Časná diagnostika a racionální léčba spondyloartritid – spolupráce revmatologa a praktického lékaře
Zásadní role PL v časné diagnostice
Bohumil Seifert
Úloha MRI zobrazování v diagnostice AS
Kristýna Bubová
Pohled revmatologa na diagnostiku a léčbu
Karel Pavelka
15.05–15.20 Přestávka na kávu
15.20–16.30 Varia I
Nová doporučení v léčbě pacienta po IM – protidestičková terapie – kdy, komu a na jak dlouho?
Jiří Krupička
Klinické zkušenosti s léčbou CVI
Karel Roztočil
Kvalitní a bezpečná kolonoskopie
Štěpán Suchánek

28. dubna 2018

09.00–10.10 Doporučené postupy/Předoperační vyšetření
Lékařská první pomoc a kardiopulmonální resuscitace
Jiří Pokorný
Příprava pacienta před operací z pohledu anestesiologa
Jan Šturma
Doporučený postup interního předoperačního vyšetření před elektivními operačními výkony
Rudolf Červený
Aktualizace DP 2018 Deprese
Jiří Raboch
10.10–10.25 Přestávka na kávu
10.25–11.10 Rozpoznejte depresi s nespavostí
Deprese s insomnií v ordinaci praktického lékaře
Martin Pehr
Poruchy spánku a riziko deprese
Jan Hubeňák
11.15–12.35 Zeptali jsme se…
Proč je někdy lépe nečekat?
Hana Rosolová
U koho a proč současně inhibovat sympatikus a RAAS?
Eva Kociánová
Zachráníme dům, když uhasíme požár jen v jedné jeho polovině?
Jaromír Ožana
Víme vše o účincích flavonoidů?
Julia Černohorská
12.35–13.20 Polední přestávka
13.20–14.10 Diferenciální diagnostika sinusitid
Infekční sinusitidy
Igor Karen
Neinfekční sinusitidy
Martin Hospodka
14.15–15.00 Role PL při screeningu pacientů s osteoporózou a FH
Role VPL při screeningu pacientů s osteoporózou
Jan Rosa
Role VPL při screeningu pacientů s FH
Michal Vrablík
15.05–15.15 Přestávka na kávu
15.15–16.30 Varia II
Rizika pneumokokových infekcí u seniorů a možnosti prevence
Eva Topinková
Doporučený postup Alergologie – aktualizace
Ester Seberová
Fixní kombinace v léčbě alergické rinitidy
Ester Seberová
Transmastné kyseliny – téma, které hýbe Evropou
Jiří Brát

29. dubna 2018

08.30–09.15 Význam stopových prvků a vitamínů
Úloha zinku v klinické praxi, interdisciplinární pohled imunologa
Jan Krejsek
Problematika krční páteře – diagnostika a terapie
Hynek Lachmann
09.15–10.00 Diabetologie
Co se stane po uvolnění preskripce v diabetologii
Štěpán Svačina, Igor Karen
10.20–11.20 IT a lékař aneb e-Health na jaře 2018
GDPR Elektronická evidence tržeb pro praktické lékaře Aktuality v IT: ePN, eRP
Cyril Mucha
11.30–11.35 Zakončení konference
Svatopluk Býma