XII. jarní interaktivní konference

27.–29. dubna 2018

Workshopy

Program XII. jarní interaktivní konference

27. dubna 2018

10.00–10.45 Novinky v legislativní úpravě pracovnělékařských služeb
Otto Herber, Jakub Uher
11.15–12.00 Kvartérní prevence – konstrukt nebo klíčový prostředek ke zvýšení bezpečnosti pacienta v primární péči?
Jan Kovář
12.15–13.00 Zvládání život ohrožujících alergických reakcí v praxi všeobecného lékaře
Petr Čáp
14.00–14.45 Chronické otoky – lymfedém, lipedém, CVD
René Vlasák, Jana Vojtíšková

28. dubna 2018

09.15–10.00 Náplň dispenzarizace u pacientů s diabetes mellitus 2. typu
Igor Karen
10.15–11.00 Edukace diabetika pro lékaře a sestry
Igor Karen
13.30–14.15 Symptomatická léčba dušnosti u pokročilé CHOPN a nádorového postižení plic
Adam Houska